Posted by: ayhan | 21/01/2014

Experience

Experience

Experience

Advertisements
Posted by: ayhan | 13/01/2014

Linq

Bi türlü ilerletemedim şu linq sorgularımı ama devamı gelecek;

1-) var itemList = (from inventory in productType.Inventory.Items.Where(i => i.Stock > 0).ToList()
                       from option in inventory.Product.Options.Where(o=>o.Value.KeyID==4).ToList()
                       select option
                       ).ToList();

SELECT
     TableName = t.name,
     IndexName = ind.name,
     IndexId = ind.index_id,
     ColumnId = ic.index_column_id,
     ColumnName = col.name,
     ind.*,
     ic.*,
     col.*
FROM
     sys.indexes ind
INNER JOIN
     sys.index_columns ic ON  ind.object_id = ic.object_id and ind.index_id = ic.index_id
INNER JOIN
     sys.columns col ON ic.object_id = col.object_id and ic.column_id = col.column_id
INNER JOIN
     sys.tables t ON ind.object_id = t.object_id
WHERE
     ind.is_primary_key = 0
     AND ind.is_unique = 0
     AND ind.is_unique_constraint = 0
     AND t.is_ms_shipped = 0
ORDER BY
     t.name, ind.name, ind.index_id, ic.index_column_id

Posted by: ayhan | 06/01/2014

Alışverişe devam et

<a href=”#” onclick=”javascript: window.history.go(-1); return false;”>ALIŞVERİŞE DEVAM ET</a>

Özellikle e-ticaret sitelerinin sepet veya ödeme sayfalarında alışverişe devam etmek için kullanılabilecek bir önceki sayfaya dönmenize yarayan linki yukarıdaki şekilde kullanabilirsiniz. -1 bi geri, -2 iki geri şeklinde…

Posted by: ayhan | 25/12/2013

Windows 8.1 de internete giremiyorsanız

Hi,

 Let’s analyze and identify the cause of the issue.

 You may reset the TCP/IP stack from the Command Prompt. Follow the steps.

a. Press “Windows Key + Q” to open Charms Bar.

b. Type “cmd” without quotes in the search box.

c. On the left pane, right click on the “cmd” option and select “Run as Administrator”.

d. Type ‘netsh int ip reset c:\resetlog.txt’

e. Press Enter.

f. Reboot the computer.

 Hope this information helps.

Umarım yardımcı olmuştur.

Posted by: ayhan | 13/12/2013

Hayat İnsanı

Masaya dökülmesin diye içmek için uzandığın su bardağının devrilip içindeki suyun masaya dökülmesi gibi apıştırır bazen hayat insanı.

Posted by: ayhan | 29/11/2013

SQL Server’da CURSOR Kullanımı

Alt alta olan tablo satırlarını bir stringte birleştirmek için aşağıdaki şekilde kullandım;

DECLARE @PRODUCTTYPEIDS NVARCHAR(3000)
DECLARE MY_Cursor CURSOR FOR
SELECT ProductTypeID FROM #TEMP_PRODUCTS
DECLARE @ProductTypeID INT
OPEN MY_Cursor;
FETCH NEXT FROM MY_Cursor INTO @ProductTypeID
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @PRODUCTTYPEIDS = ISNULL(@PRODUCTTYPEIDS,”)+ ‘,’ + CONVERT(NVARCHAR(10),@ProductTypeID)
FETCH NEXT FROM MY_Cursor INTO @ProductTypeID
END;
CLOSE MY_Cursor;
DEALLOCATE MY_Cursor;
SELECT @PRODUCTTYPEIDS
GO

Posted by: ayhan | 05/11/2013

Kararsızlık

Koca bi tabak kurabiye durur önünde; tuzlusuyla, tatlısıyla koskocaman bir tabak. Sen hangisinden alacağını bilemezsin ilk kez deneyceksindir hepsini. Ama fazla da yemek istemezsin. İstersin ki bi tane yiyim o da çok güzel olsun. Zaten kalori sorunun olmasa hepsinden birer tane yer tadlarına bakarsın. Ama illa birini, olmadı ikisini seçmen lazımdır. O an çok büyük bi kararsızlık yaşarsın ya işte o kararsızlıktır içten içe bitiren seni.

Posted by: ayhan | 26/06/2013

20130626-151352.jpg

Posted by: ayhan | 04/04/2013

Iphone Mesaj

Iphone Mesaj

Sayın Turkcel yetkilileri buna bir çare lütfen.

« Newer Posts - Older Posts »

Categories